Chính sách nhân sự

01/03/2014
Tại Pan Trading, tất cả các thành viên đều được trân trọng và tạo mọi điều kiện để phát huy tối đa năng lực của mình: từ chương trình huấn luyện – đào tạo, lương thưởng xứng đáng đến các chế độ đãi ngộ và cơ hội được thăng tiến.

Định hướng nghề nghiệp rõ ràng

Không chỉ là công việc, chúng tôi muốn Pan Trading là nơi bạn xây dựng sự nghiệp. Vì thế, chúng tôi luôn định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho từng nhân viên ngay từ những ngày đầu gia nhập.

Ngày hôm nay chúng tôi chỉ dẫn cho bạn. Ngày mai, chúng tôi muốn các bạn ngồi ở các vị trí then chốt để tiếp tục dẫn dắt thế hệ tiếp theo để đưa Pan Trading lên những tầm cao mới.

Cơ hội học tập
Chúng tôi coi trọng việc học, và tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi. Mỗi đồng nghiệp là một người thầy. Đồng thời nhân viên của Pan Trading còn có cơ hội được nâng cao kiến thức chuyên môn của mình thông qua các khóa huấn luyện đào tạo do công ty hỗ trợ.
Chia sẻ :