Tầm nhìn và Sứ mệnh

24/03/2014


Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu phân phối tin cậy, nhà tư vấn giải pháp và cung cấp máy móc phân khúc cao cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực làm sạch công nghiệp và sản phẩm có hàm lượng chất xám cao mà doanh nghiệp có thế mạnh


Sứ mệnh - Đối tác tin cậy

Tư vấn giải pháp đầu tư hiệu quả, chuyển giao công nghệ tiên tiến và chính sách sau bán hàng chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm sạch công nghiệp. 
Đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng, đồng thời cam kết chia sẻ giá trị thành công cho toàn bộ đội ngũ công ty, khách hàng, đối tác và cổ đông.


Giá trị cốt lõi

     Vun đắp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc đặc trưng bao gồm 03 giá trị cốt lõi:

TIN CẬY - TRÁCH NHIỆM - CHIA SẺ

             TIN CẬY: Trở thành thương hiệu được khách hàng tin tưởng hợp tác, là nơi CBCNV tự hào làm việc, cống hiến cũng như sự tín nhiệm của các đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước.

            TRÁCH NHIỆM: Chính sách đãi ngộ công bằng và xứng đáng cho CBCNV, phục vụ khách hàng theo cam kết và đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

            CHIA SẺ: Những kiến thức, giải pháp và lợi ích chung để các bên cùng có lợi.

 

Chia sẻ :