Đội ngũ nhân viên

24/03/2014
80% Đại học và trên đại học
 • 12 Kỹ sư và Thạc sỹ các chuyên ngành kỹ thuật. Kinh nghiệm thực tế từ 5 đến 20 năm.
 • Được đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực  bởi chuyên gia của các tập đoàn đối tác.
 • Chuyên nghiệp, tận tâm và tri thức giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu khó khăn nhất của Quý khách hàng.

Thành viên ban quản trị

  • Hoàng Tiến Dũng – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
  • Hoàng Đức Hòa – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
  • Nguyễn Hoàng Phong - Giác Đốc Điều Hành.
  • Hoàng Quang Minh - Phó Giám Đốc Kinh Doanh
  • Bùi Như Hòa - Trưởng Phòng Kỹ Thuật.
  • Trương Thị Mai Nguyệt - Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp.
  Chia sẻ :